27 Haziran 2022

Gösterim: 214

Bölüm Başkanımızın Mesajı

İnsanlar gibi toplumlar da zaman içerisinde değişim yaşamaktadır. Belli bir toplumda egemen olan dil,
kültür, düşünme biçimleri ve benzeri unsurlar, Dünya üzerindeki ekonomik, sosyal, siyasi ve hatta
askeri gelişmelerin etkisiyle farklılaşma göstermektedir.


Çağımızın en büyük özelliği, değişken olmasıdır. Alvin Tofler, değişimin her zaman var olduğunu,
ancak bugünü geçmişten ayıran en büyük özelliğin, değişimin hızı olduğunu vurgulamaktadır.


Teknolojik gelişmelerin büyük rol oynadığı küreselleşme aracılığıyla Dünya’nın adeta küçük bir köy
haline gelmesi, sadece insanların diğer insanlardan; toplumların diğer toplumlardan haberdar
olmasından ibaret değildir. Bilginin çok geniş bir dolaşım ağının bulunması, insanları başka insanlar,
din ve kültürler konusunda bilgilendirmekle birlikte, onlara bağlanacakları değerleri seçme
özgürlüğünü de sunmaktadır.


Günümüzde, Sanayi Devrimi’nden bu yana süregelen geleneksel yaklaşımlar, bireyleri makine-
otomasyon sistemleri ile iletişim teknolojilerinde yaşanan değişime uyum sağlamaya ve süreci
yönetmeye zorunlu kılıyor.


Hedef pazarlarda, hedef kitleler ile iletişim kurmada, reklam ve halkla ilişkiler kavramlarının, hızla
değişen dünyada halen güncelliklerini koruyor ve tüketim toplumlarında bu denli ilgi görüyor
olmaları; sürekli gelişime ve değişime açık bir yapıya sahip olmaları ile açıklanabiliyor.


Sektörde ve akademide yer alan tüm iletişimci ve yöneticilerin en çok faydalandıkları şey; reklam ve
halkla ilişkilerin bu çok yönlü, çok kültürlü ve farklı disiplinlerden yararlanabilme kapasitesidir.


Bu bağlamda; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde, bütünleşik pazarlama iletişimi ekseninde lisans eğitimlerini
alan öğrencilerimiz, teorik bilgilerinin oluşturduğu sağlam altyapıları ile uygulama ağırlıklı bir eğitim
sürecinin sunduğu avantajlarla, iknada, marka konumlandırmada, etkinlik yönetiminde, lobicilik
faaliyetlerinde, sponsorlukta, itibar ve marka yönetimlerinde sahip oldukları donanım ile
farklılıklarını ortaya koymaktadırlar.


Mezunlarımız, yurt içi ve yurt dışında, sektörün pek çok alanında (reklam metin yazarı, müşteri
temsilcisi, halkla ilişkiler uzmanı, marka yöneticisi, kurumsal iletişim yöneticisi, insan kaynakları
uzmanı, medya planlamacısı, sosyal medya uzmanı, akademisyen, vb. gibi.) kariyer yapma imkanına
sahip olmalarının yanı sıra, kamu kuruluşlarının ilgili bölümlerinde de mesleklerini yerine
getirebilecek ya da eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanlarına sahip
olacaklardır.


“Bakmakla, görmek arasındaki farkı yaşamak isteyen, yaratıcılığın öğrenilebilir bir kavram olduğuna
inanan gençlerimizi bölümümüzde görmek dileğiyle.”

 

Prof. Dr. Volkan EKİN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
vekin@bandirma.edu.tr