Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023

Gösterim: 2473

HAKKIMIZDA

Uluslararası ticaret, ülkelerin ekonomilerindeki büyümeyi sağlayarak daha fazla istihdam oluşturmasına ve tüketici refahını artırmasına yardımcı olur.  İhracat yapan bir ülke, ürünlerini farklı pazarlara satma ve daha fazla gelir elde etme imkanı bulur.  Bu gelir, ülkenin ekonomik büyümesini ve gelişmesini desteklemektedir.  Aynı zamanda, ithalat yapan bir ülke de, ürünlerini daha uygun fiyatlarla temin ederek maliyetlerini düşürebilir ve tüketicilere daha uygun fiyatlar sunabilir.  İşletmeler açısındansa, ülkeler arasındaki ticaret sayesinde daha geniş bir pazarlama alanı bulabilirler ve farklı ülkelerden tedarik ettikleri mal ve hizmetlerle maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı elde edebilirler.  Aynı zamanda, ülkeler arasındaki ticaret, bir ülkenin diğer ülkelerle daha fazla etkileşimde bulunmasına ve kültürel, sosyal ve politik bağları güçlendirmesine yardımcı olur.

Bütün bunların merkezinde ise lojistik yer alır.  Lojistik, ürünlerin, malzemelerin, ekipmanların ve diğer kaynakların dünya genelindeki üreticilerden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan önemli bir faaliyettir.  Lojistik, uluslararası ticareti mümkün kılarak küresel ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkıda bulunur.  Ayrıca, birçok işletme için lojistik, verimliliği artırarak ve maliyetleri azaltarak rekabet avantajı sağlar. Tüketiciler için de, lojistik, farklı ürünlerin daha geniş bir yelpazesine erişmelerini sağlar.  Lojistik ayrıca, tedarik zincirlerinin yönetiminde kritik bir rol oynar. Tüm tedarik zinciri boyunca malzeme, ürün ve bilgi akışını yönetir, tedarikçilerle, üreticilerle, dağıtım merkezleriyle ve müşterilerle koordinasyon sağlar. Bu, tedarik zincirinin maliyetlerini azaltarak ve müşteri memnuniyetini artırarak işletmelerin rekabetçiliğini artırabilir.

Bu bağlamda Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü, ticaret ve lojistik faaliyetlerini inceler ve öğrencilere işletme, lojistik yönetimi, ticaret politikaları ve dünya ticareti hakkında kapsamlı bir eğitim sunar. Bölümümüz, öğrencilere küresel ticaret ortamında faaliyet gösteren işletmelerde çalışma fırsatı sağlayan, dinamik ve rekabetçi bir sektörde uzmanlaşmalarına yardımcı olur.  Uluslararası Ticaret ve Lojistik programımızda öğrenciler, ticarette başarılı olmak için gerekli olan ürünlerin gümrük işlemleri, nakliye ve depolama yönetimi, pazarlama stratejileri, finansal analiz ve tedarik zinciri yönetimi gibi becerileri öğrenirler.   Ayrıca, bölüm, öğrencilere küresel ticaret hukuku, ekonomi politikaları, ticaret anlaşmaları, sınır ötesi ticaret ve gümrük mevzuatı gibi konularda bilgi sağlar.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü mezunları, ihracat ve ithalat işletmelerinde, gümrüklerde, lojistik işletmelerinde, taşımacılık ve dağıtım işletmelerinde, uluslararası ticaret departmanlarında ve diğer birçok işletme alanında çalışabilirler. Ayrıca, bu bölüm mezunları, lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, uluslararası ticaret, gümrük ve dış ticaret alanlarında da kariyerlerini geliştirebilirler.

Doç. Dr. Selva STAUB

Bölüm Başkanı