Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022

Gösterim: 2435

Staj

Tarih bilgileri web sitemizin Duyurular kısmında paylaşılacaktır. 

___________________________________________________

FORMLAR

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Zorunlu Staj İş Akış Süreci

İlgili Dosyalar

Ek-1 Zorunlu Staj Formu

Ek-2 Gizli Sicil Fişi

Ek-3 İş Yeri Devam Çizelgesi

Ek-4 Staj Defteri Kapağı

Ek-5 Günlük Staj Raporu

Ek-6 Mevcut Bir İşyerinde Çalışanlar için SGK Muafiyet Dilekçe Örneği