17 Şubat 2021

Gösterim: 2061

Dekan Mesajı

        

Sevgili Öğrenciler;

 

Ülkelerin Ekonomik gelişmeleri ancak yetişmiş insan gücü ile mümkündür. Mesleki eğitim ise yetişmiş insan gücü için zorunlu bir süreçtir. Bu bakış açısı ile kurulmuş olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesinin temel amacı; öğrencilere yeterli mesleki bilgileri vermek ve bağımsız düşünebilen, araştırma yapabilen ve doğru karar verebilen, yaratıcı düşünceye sahip çağdaş bir vatandaş olarak öğrencileri topluma kazandırmaktır.

Bünyemizde 9/12/2015 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile kurulan Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yeni Medya ve İletişim gibi bölümlerle eğitim vermekteyiz. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü gibi bölümlerle de güncel yaşamın kritik alanlarında eğitim vermeye hazırlanmaktayız.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü birinci ve ikinci öğretim olarak 2016-2017 Eğitim öğretim yılında, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Yeni Medya ve İletişim Bölümü de birinci ve ikinci öğretim olarak 2017-2018 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bölümlerimizden henüz mezun verilmemiştir.

Fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetinin devam ettiği 3 bölümde 2 Profesör, 9 Doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi, 8 Araştırma Görevlisi ve 3 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemiz Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yeni Medya ve İletişim bölümlerinde isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilmektedir.

Akademik ve idari kadrolarımızda görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve paydaşlarımızın desteğiyle hedeflerimizi kısa sürede gerçekleştireceğimize inanıyorum. Fakültemizin bir liman, ticaret ve lojistik kenti niteliği taşıyan Bandırma’da bulunması ve kamu ve özel sektör temsilcilerinin etkin destekleri hedeflerimize doğru yürürken en önemli avantajımızdır.

Üniversite eğitimi konusunda karar verme aşamasında bulunan değerli adaylara başarılar dilerken kendilerini aramıza katılmaya davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Prof. Dr. Alpaslan SEREL

Dekan V.


Fotoğraflar