Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022

Gösterim: 3278

Stratejik Hedefler

EĞİTİM

Küresel rekabete uygun, nitelikli bireyler yetiştirecek şekilde eğitim-öğretimin kalitesini artırmak.

ARAŞTIRMA

Ulusal ve uluslararası alanda araştırma  faaliyetlerini nitelik ve nicelik olarak artırmak, sanayi ile işbirliği ve girişimcilik kapasitesini geliştirmek.

KURUMSAL YAPI

Sürdürülebilir kurum kültürü ile özgür ve özgün akademik düşünme ortamına temel oluşturacak fiziksel, sosyo-kültürel yapıyı ve insan kaynaklarını geliştirmek/güçlendirmek.

TOPLUMSAL KATKI

Tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek vererek toplumsal sorumluluk faaliyetlerini artırmak.

ULUSLARARASILAŞMA

Uluslararası işbirliklerini ve öğrenci-personel hareketliliğini artırmak.