01 Ağustos 2019

Gösterim: 1587

Stratejik Hedefler

 

  • Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretimi
  • Nitelikli ve yeterli sayıda akademik kadroya sahip olmak
  • Uluslararası normlarda eğitim-öğretim programları geliştirmek
  • Özgür, özgün ve analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek,
  • Bilimsel üretime ortam sağlayan, yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak,
  • Bölgenin kültürel değerleri ve toplumsal gelişime yönelik araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek,
  • Kurumsal kimliği güçlendirmek ve kurumsal kültürü oluşturmaktır.