Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023

Gösterim: 3351

Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı

► Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı çok aktif ve hızla gelişen bir disiplindir. Bilgisayar ve internet, fert ve toplum hayatını büyük ölçüde etkilemektedir Dünya kısaca bilgi toplumu adı verilen yeni bir toplumsal yapıya geçmektedir  ve çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayar donanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin analizi, tasarımı, gerçekleştirilmesi, test edilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar.

► Bilişim Teknolojileri Anabilim  Dalı'nın amacı ,

  • Bilgi teknolojilerinde derinlemesine bilgi edinmek
  • Farklı disiplinlerdeki yöntem ve yaklaşımları bir araya getirip analiz edebilmek
  • Bilişim problemlerinin çözümünde kullanılan analiz ve modelleme yöntemleri ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
  • Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilmek
  • Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilmek
  • Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilmek
  • Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilmek
  • Bilişim Teknolojileri odaklı proje tanımlama ve geliştirmek
  • Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilmek
  • Proje sürecinde uygun araç ve teknolojileri belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilmek

Bilişim Teknolojileri ABD - Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Abdulkadir ÖZDEMİR

Doç. Dr. Cemalettin HATİPOĞLU

Dr. Öğr. Ü. Alican DOĞAN

 

Bilişim Teknolojileri ABD - Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Şeyma ŞAHİNER YILMAZ