07 Mayıs 2023

Gösterim: 239

Danışmanlar

► Lisans danışmanları, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek ve yönlendirmek için görev yapan bölümün akademik personelleridir. Lisans danışmanları, öğrencilere şu konularda yardımcı olabilir:

- Ders seçimi ve kaydı
- Ders programı ve mezuniyet planlaması
- Akademik başarı ve motivasyon
- Akademik sorunlar ve çözüm yolları
- Akademik kurallar ve yönetmelikler
- Bölüm içi ve dışı etkinlikler
- Kariyer planlaması ve staj olanakları

► Lisans danışmanlarına, öğrencilerin aşağıdaki durumlarda iletişime geçmesi tavsiye edilir:

- Ders kaydı yapmadan önce
- Ders programında değişiklik yapmak istediğinde
- Akademik performansında düşüş yaşadığında
- Akademik takvimdeki önemli tarihleri kaçırdığında
- Akademik uyarı veya başarısızlık aldığında
- Bölüm değiştirmek veya çift anadal yapmak istediğinde
- Staj yapmak veya yurt dışına gitmek istediğinde
- Mezuniyet şartlarını yerine getirip getirmediğini öğrenmek istediğinde

► Lisans danışmanları, öğrencilerin akademik hayatlarını kolaylaştırmak ve başarılarını artırmak için önemli bir kaynaktır. Öğrencilerin, lisans danışmanlarıyla düzenli olarak görüşmeleri ve onlardan destek almaları faydalı olacaktır.

 

1. ve 2. Sınıf Lisans Öğrencileri Danışmanı:   Arş. Gör. Cemal YÜKSEL

3. ve 4. Sınıf Lisans Öğrencileri Danışmanı:   Arş. Gör. Şeyma ŞAHİNER YILMAZ