Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2023

Gösterim: 4807

Genel Bilgiler

Bilgi ve teknolojik uygulamalar, bir ülkenin kalkınması için ön koşullardandır.

Teknolojik uygulamalardan biri olan bilgisayarlar tüm sektörlerde rekabeti artırmaktadır. Disiplinler arası yaklaşımlar ve çalışmalar dünyada giderek daha yaygınlaşmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), işletme ile bilgisayar bilimlerinin ortak bir noktası, bir kesişimi ifade eder ve bunun alt yapısını, planlama veya ihtiyaçlar gibi konular hakkında bilgi verir.

Yönetim Bilişim Sistemleri hızla gelişen bir konudur. Bilginin işlenmesini çok daha yüksek araçlar ile zorunlu kılar ve bu alanda yetişecek elemanların gereksinimini arttırmaktadır. Mezunlar danışmanlık bürolarında, çeşitli yazılım şirketleri ve sistem geliştirme birimleri, sosyal medya, e-ticaret vb. gibi iş olanaklarına sahiptirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri,  veriden bilgi üretimi, veri ve bilgi yönetişimi ve güvenliği, bilgi sistemleri analiz ve tasarımı başta olmak üzere işletme ve teknoloji yönetiminde metodoloji geliştirilmesi, işletmelerin tüm aşamalarında bilgi sistemlerinin etkin kullanılması, iş-kaynak-ve-teknoloji yönetimi, pazarlama, iş/süreç analizi ve (bilgi) sistem tasarımı ve iş zekası alanlarında kendini kabul ettiren ve bu alanlarda uluslararası araştırmalarıyla tanınan bir bölüm olmaktır.

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinler arası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Programı, bu alandaki insan-gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri'ni en dikkat çekici konu haline getiren olaylar teknoloji, teknolojinin yönetimde kullanımı ve işletme başarısındaki etkisinin sürekli değişimdir. Yeni işletmeler ve sektörler ortaya çıkmakta, eskiler azalmakta ve bu teknolojileri nasıl kullanacağını öğrenen işletmeler başarılı olmaktadırlar.

Yönetim Bilişim Sistemleri; bir yöntem, bir yaklaşım, bir işlem, bir örgüt, bir sistem ve olarak nitelendirilir.  Etkin bir yönetim, eksiksiz, doğru ve zamanında sağlanan bilgilerle işlerlik kazanabilmektedir. Bir işletmede yönetimin bilgi gereksiniminin sürekli bir biçimde karşılanması, bir anlamda Yönetim Bilişim Sistemleri'nin kurulması ile olasıdır.

İşletme amaçlarına yönelik olarak, iş/bilgi sistemleri analiz, planlama, tasarım ile bilişim sistemlerinin uygulanmasında önemli katkılarda bulunabilecek işletme ve yönetim odaklı iyi yetişmiş mezunlar verebilmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri disiplini içerisinde, bilginin sürekli üretilmesi, yönetilmesi, yenilenmesi, güvenliği ve yayılmasında  önemli bir rol oynamaktır. İşletmelerin varlıklarını sürdürmesi ve kendileri hakkında ile ilgili bilgiler üretip bu bağlamda bunları saklamaları, paylaşmaları ve de değiştirme işlemlerinde de sağlıklı ve ihtiyatlı bir şekilde oluşturmaları gerekir. Eğer bu sayede kendilerini geliştirirlerse yönetim bilişim uzmanlarına hem günümüzde hem de gelecekte de ihtiyaç olacaktır.

Lisans Programı, öğrencilerin iş bilgi sistemleri geliştirmek ve devam ettirmek için dengeli bir yönetim ve bilgisayar kursları seti sunmak üzere tasarlanmıştır. Ana konu listesi; organizasyon, ekonomi, pazarlama, finans, bilgisayar programlama teknikleri, sistem tasarım kavramları, veri tabanı yönetimi, veri iletişimi ve yazılım mühendisliği konularını içermektedir. Bölüm, modern bilgi sistemleri ile ilgili yönetim ve son kullanıcı kaygılarına vurgu yapmaktadır. Yönetim uygulamalarının ve uygulamalarının geliştirilmesinde yetkinliğe ulaşılması için özel bir önem verilmektedir.  Sonuç olarak, bu sistemleri üreten ve/veya kullanan taraflar ve yaklaşımları bu konuda eğitimli profesyonellere ihtiyaç duymaktadır.

Öğrenci alınması istenilen Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, konusu ile ilgili alanlarda bilgi üretme ve araştırma yapmanın yanı sıra, kendini geliştirebilen, alanıyla uygulama becerisine sahip ve bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye´nin önde gelen Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden biri olmak ve mezunlarımızın akademik ve iş dünyasına büyük katkılar sağlayacak ve yön verecek bireyler olmalarını sağlamak öncelikli hedefimizdir.